VFR AIP - LYKA - SMATSA


LYKA 1.1-1 LYKA 2.1-1 LYKA 2.4-1
VFR_LY_AD_2_LYKA_1-1-1_en.pdf VFR_LY_AD_2_LYKA_2-1-1_en.pdf VFR_LY_AD_2_LYKA_2-4-1_en.pdf

Остали подаци

Администрација аеродрома

Одговорно и овлашћено лице на аеродрому Бреге је:

 • Пљеваљчић Јово 062/756-144

Координатори летења су:
 • Ђуровић Слободан 062/252-249
 • Костовић Радован 064/250-4022
 • Ђуровић Гордан 063/353-354

Техничко особље је:
 • Костовић Радован 064/250-4022
 • Богдановски Мирослав 062/756-123

Оператер аеродрома

Аероклуб Михајло Петровић је носилац права коришћења aеродрома Бреге, регистрован је у АПР: ВС 3410/2012, шифра делатности 9312, Ваздухопловни спорт.

Састав тла

ПСС је са травнатим застором. Подлога је тврда и постојана и пропустљива на атмосферске талоге, ПСС је равна без изразитих нагиба и са постепеним уздизањем на половини ПСС, чија је разлика у односу на прагове ПСС 1 метар. Полетно слетна стаза је употребљива у свим годишњим добима, осим у случајевима дебелог снежног застора. После обилних кишних падавина и топљења снега вода се не задржава на писти јер је аеродром дренажиран.

Климатолошке карактеристике аеродрома

Ветрови дувају током целе године у правцу протезања ПСС и то, кошава и северозападни ветар северац јачине до 12 м/сек. У пролеће (март и април) и јесен (септембар и октобар) јављају се јужни-југозападни ветрови јачине до 6 м/сек. Са висином се појачавају до 600 метара, изазивајући таласне појаве преко масива планине Копаоник и Столови, што омогућава интензивно летење једриличара, коришћењем падине и таласних струјања, која при том настају. Врло ретко, у марту и априлу као и у септембру и октобру, појављује се изразито северни ветар истих карактеристика као и југозападни, јачине до 7 м/сек.

Магле се јављају у марту, октобру и новембру и то радијационе, приземне, условљене близином река Западна Морава и Ибар. Почетак настајања је око 5 часова ујутру, а растурања је око 9 часова пре подне. Ниска облачност је ређа и везана је за изражене фронтовске продоре, при којим се јављају облаци St fra, базе око 200 метара и Ns базе око 600 метара. Зими при јаким антициклонима се понекад успостави ниска облачност, инверзиона, St neb, висине базе око 100 метара. Учесталост јављања је око 5 дана у години.

На аеродрому Бреге, не постоји стална организована метеоролошка служба па се потребни подаци добијају од надлежне ваздухопловне метеоролошке службе у саставу АКЛ Краљево у чијој се зони надлежности налази аеродром Бреге. Метеоролошки подаци и информације се добијају путем телефона/фаxа на број 036/311-020 и на телефон 036/305-140. Такође, подаци о тренутним вредностима метеоролошких елемената добијају се од Главне метеоролошке станице Краљево, која је у саставу РХМЗ Србије, смештенe на локацији Берановац у правцу WSW, удаљенe од аеродрома 1,8 километара, путем телефона на број 036/372-474.

Објекти на аеродрому

На аеродрому постоји хангар за смештај ваздухоплова са радионицом и магацинским простором, испред хангара се налази пристанишна платформа са хелиодромом. Западно од хангара налази се управна зграда у којој су канцеларије управе и руководиоца летења, брифинг сала, ресторан са осам соба за смештај ученика. Измећу хангара и управне зграде је зграда школе, која се састоји из велике учионице, сале за припрему летачког особља, падобранске секције и амбуланте.

У склопу наведених објеката налази се паркинг платформа капацитета 20 аутомобила, као и падобрански терен са справама за обуку и тренажу.

Аеродром Бреге је повезан са градом асфалтним путем који је директна веза са Доситејевом улицом, која се протеже до централног дела града Краљева. Аутобуска линија, која саобраћа према граду Краљеву има станично место које је удаљено 50 матара од хангара аеродрома, а интервал полазака у оба правца је на сваких 30 минута.

Стазе за вожење

Стазе за вожење нису обележене, али се јасно препознају по травнатој подлози у односу на околно земљиште под пољопривредном културом. По потреби стазе за вожење се обележавају са платненим заставицама жуте боје.

За одлазак на полетање у оба правца као и вожење по слетању из оба правца, ваздухоплови користе ПСС у својој пуној ширини и дужини и у сталном су контакту радио везом за координатором летења, који им даје иструкције за долазак на платформу.

Стајанке

Бетонска стајанка димензије 20 x 40 метара налази се испред хангара и носивости је 25000 кг. Травната стајанка димензија 100 x 20 метара носивости 5700 кг намењена је за смештај ваздухоплова корисника аеродрома, налази се уз саму ограду аередрома (од хангара на источној страни платформе и ПСС), тако да је повезана са прагом 28 ПСС.

Снабдевање горивом

Снабдевање горива није организовано. На аеродрому постоје два складишта горива, који се користе искључиво за сопствене потребе.

Медицинско, ватрогасно-спасилачко, метеоролошко обезбедење

Медицинско обезбеђење се врши путем службе хитне помоћи Здравственог центра Студеница из Краљева са којим је склопљен уговор. Амбуланта која је у склопу зграде учионице је комплетирана опремом и санитетским материјалом према захтевима ДЦВ-а.

Ватрогасно спасилачко обезбеђење врши Добровољно ватрогасно друштво из Краљева, као и три члана аероклуба. Аеродром Бреге поседује ватрогасну опрему која је прописана од стране ДЦВ.

На аеродрому не постоји метеоролошка служба. Метеоролошки подаци се добијају телефонским путем од метеоролошке службе АКЛ Лађевци и Главне метеоролошке станице РХМЗ Србије у Краљеву.

Препреке

Аеродром Бреге са своје источне стране има 110 КW далековод који пробија прилазну раван тако да су прагови измештени и прописно обележени што се види из АИП-а. Далековод који је био на западној страни аеродрома Бреге је уклоњен.

Контрола летења

LYKA је радио контролисани аеродром, нема своју контролу летења, већ свог руководиоца летења који даје информације о положају ваздухоплова у АТZ LYKA. За безбедно раздвајање ваздухоплова у VFR условима одговорни су пилоти.

Најава летења се врши на прописани начин, надлежној АRО Лађевци, са којом координатор летења одржава контакте за време летачких активности. Радна фреквенција LYKA је 123,500 МHz.

Вожење ваздухоплова по маневарским површинама

Вожење ваздухоплова од хангара до ПСС-а се врши по рулним стазама. За безбедност ваздухоплова приликом кретања по маневарским површинама, одговаран је пилот и дужан је да координира своје кретање са kоординатором летења. Координатор летења даје пилоту информације о положају других ваздухоплова по маневарским површинама у циљу повећања безбедности кретања. Брзина вожења је 5 км/ч.
Обавезне тачке јављања и понављања приликом кретања по маневарским површинама су:

 • Стартовање мотора,
 • Таксирање,
 • Тачка чекања,
 • Линија полетања,
 • Напуштање писте.

Обавезно је користити максималну расположиву дужину писте. Забрањује се било какво скраћивање дужине полетања. По завршеном слетању пилот ће напустити писту преко стазе за вожење и о томе обавестити координатора летења. За сво време активности, пилот је дужан да у потпуности понавља поруке координатора летења, осим ако му се другачије не нареди.

Кретање људства и возила на аеродрому

Изричито је забрањено кретање возила и људства по стајанкама, рулним стазама и ПСС, осим службених возила и лица за потребе опслуживања, а све по одобрењу координатора летења. На аеродрому постоје упозоравајући знаци.

Паркинг за возила

Сва возила, осим возила одређеног за вожење по маневарским површинама и амбулантног возила, се паркирају на простору иза објеката где је означено место за паркирање.

goreВрх странице